Φιλοσοφία - Eltek | Ελληνική Τεχνολογία Εκρηκτικών | eltek.com.gr

Λογότυπο ELTEK | Ελληνική Τεχνολογία Εκρηκτικών
|
EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ELTEK | Διαβάστε την φιλοσοφία της Ελτεκ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η φιλοσοφία, η οποία διέπει την Eltek, βασίστηκε σ’ ένα ανθρωποκεντρικό και πελατοκεντρικό μοντέλο, το οποίο διαμορφώθηκε στα πλαίσια της δημιουργίας μιας μεγάλης, σοβαρής και κυρίως αξιόπιστη εταιρείας του συγκεκριμένου κλάδου.

 
Η Eltek από την πρώτη μέρα λειτουργίας της έθεσε ως βασική προτεραιότητα, την ασφάλεια των εργαζομένων της, των πελατών της και την προστασία του περιβάλλοντος.

 
Η επένδυση της σε αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και εξοπλισμό, η κατάρτιση του προσωπικού της σε θέματα ασφαλείας, καθώς η υιοθέτηση και η εφαρμογή των πλέον αυστηρών κανόνων ασφαλείας, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία δηλώνουν - στον υπέρτατο βαθμό - το σταθερό στόχο της Eltek να αποτελεί έναν από τους βασικούς ηγέτες της αγοράς των εκρηκτικών προϊόντων στα Βαλκάνια.

 
Η ικανοποίηση των πελατών της Eltek θεωρείται δεδομένη και, παράλληλα, συγκριτικό πλεονέκτημα, γεγονός που διασφαλίζεται με κάθε τρόπο από την ποιότητα, η οποία εξασφαλίζεται τόσο στις παραγωγικές διαδικασίες όσο και στις υπηρεσίες προς τον πελάτη.

 
Ο ακριβής προσδιορισμός των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών της Eltek - σε συνδυασμό με την ασφαλή κάλυψη τους σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της παράδοσης των εκρηκτικών υλών, αποτελούν από μόνα τους μοναδικά κριτήρια που καταδεικνύουν σε κάθε περίπτωση την άριστη λειτουργία και το μοναδικό επαγγελματισμό της Eltek.
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για την Eltek σημαντικό κεφάλαιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, που αποτελείται από Μεταλλειολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς, Μαθηματικούς, έμπειρο και πιστοποιημένο προσωπικό γραμμής παραγωγής και οδηγούς πιστοποιημένους για μεταφορά εκρηκτικών υλών.

Για τον λόγο αυτόν δίνει έμφαση:
  • στη συνεχή βελτίωση της εργασιακής συνείδησης
  • στην ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στη καθημερινή ανακάλυψη και επικοινωνία πιθανών παραγόντων δημιουργίας ατυχήματος
  • στην συνεχή εκπαίδευση και συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού