ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Eltek | Ελληνική Τεχνολογία Εκρηκτικών | eltek.com.gr

Λογότυπο ELTEK | Ελληνική Τεχνολογία Εκρηκτικών
|
EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ELTEK | Δείτε τα πιστοποιητικά της ελτέκ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΆΔΕΙΕΣ
Το εργοστάσιο λειτουργεί σύμφωνα με τον ΚΥΑ 3329/89,  τη μελέτη ασφαλείας SEVEZO IΙI, την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η εταιρεία διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες άδειες Λειτουργίας, Παραγωγής, Εμπορίας, Διάθεσης και Διακίνησης εκρηκτικών υλών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 για σχεδιασμό, παραγωγή, εμπορία και διακίνηση Explo ANFO, MATRIX και εκρηκτικών γαλακτωμάτων ExploGel, από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Είναι πιστοποιημένη με OHSAS 18001:2007 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία από τον φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS.

Διαθέτουμε Πιστοποιητικά ελέγχου CE για διάθεση προϊόντων σε χώρες - μέλη της Ε.Ε. από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Έρευνας και Ελέγχου Υλικών (BAM) για την παραγόμενη εκρηκτική ύλη Explo ANFO.

Διαθέτουμε Πιστοποιητικά ελέγχου CE για διάθεση προϊόντων σε χώρες - μέλη της Ε.Ε. από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Έρευνας και Ελέγχου Υλικών (BAM) για τα παραγόμενα εκρηκτικά γαλακτώματα ExploGel.

Είμαστε πιστοποιημένοι από το ΝΑΤΟ για παραγωγή εκρηκτικών υλών με τον κωδικό ΝΑΤΟ CODE G1943.

Το εργοστάσιο και το προσωπικό του είναι διαβαθμισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για χειρισμό Απορρήτων - Άκρως Απορρήτων Εγγράφων και Υλικών, σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό  Βιομηχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ/2005) του Υ.ΕΘ.Α.

Όλα τα οχήματα της εταιρείας διαθέτουν πιστοποίηση ADR για μεταφορά εκρηκτικών υλών.

Είναι μέλος του εμποροβιομηχανικού επιμελητήριου Γρεβενών.


ΕΛΤΕΚ | Πιστοποιήσεις
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού