Εταιρεία | Σχετικά με την ΕΛ.Τ.ΕΚ - Eltek | Ελληνική Τεχνολογία Εκρηκτικών | eltek.com.gr

Λογότυπο ELTEK | Ελληνική Τεχνολογία Εκρηκτικών
|
EL
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ELTEK | Διαβάστε σχετικά με την ΕΛΤΕΚ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία Ελληνική Τεχνολογία Εκρηκτικών (Eltek) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του  2010, έχει έδρα στους Αγαλαίους του Δήμου Γρεβενών, όπου υπάρχει το ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής, εκρηκτικών με εμπορική ονομασία Explogel 100, Explogel 200, Explo anfo,  και εμπορίας χημικών προϊόντων
σε έκταση 100 στρεμμάτων, εντός της οποίας υπάρχουν δεκατέσσερις (14) κτιριακές εγκαταστάσεις βιομηχανικού τύπου.

Η Eltek προσφέρει υψηλής ποιότητας παραγόμενες και εμπορεύσιμες  εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούνται τόσο σε επιφανειακές όσο και σε υπόγειες εργασίες εξόρυξης, καθώς και στην κατασκευή δημοσίων έργων (οδικές σήραγγες, εθνικό δίκτυο, υποθαλάσσιες εργασίες, κατεδαφίσεις κτιρίων κλπ).

Η Eltek έχει πελάτες στην Ελληνική αγορά, με παράλληλη σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
H Eltek διαθέτει:
  • Την πλέον καινοτόμο, σύγχρονη μονάδα παραγωγής, Γαλακτωμάτων Matrix και Anfo στα Βαλκάνια.
  • Αποθηκευτικούς χώρους πρώτων υλών συνολικής χωρητικότητας 700.000 κιλών, ενός εκατομμυρίου καψυλλίων και 200 τόνων εκρηκτικών υλών
  • Σύγχρονο χημείο ποιοτικού ελέγχου για συνεχή έλεγχο και επιβεβαίωση της ποιότητας πρώτων υλών, αλλά και των παραγομένων προϊόντων.
  • Χώρο καταστροφής - δοκιμών εκρηκτικών.
  • Ιδιόκτητο στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, πιστοποιημένων για τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων σύμφωνα με την οδηγία ADR.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  1. Η στρατηγική θέση του εργοστασίου, η οποία είναι πολύ κοντά στους μεγαλύτερους Έλληνες πελάτες αλλά και την Βαλκανική αγορά.
  2. Η γειτνίαση του εργοστασίου με τον μεγαλύτερο πελάτη στην Ελλάδα - τα ορυχεία λιγνίτη Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε
  3. Έχει άμεση πρόσβαση στην Εγνατία Οδό επιτυγχάνοντας (α) τη διασύνδεση της εταιρείας με όλες τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά και με γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και (β) τη μεταφορά  προϊόντων άμεσα και με ασφάλεια.
  4. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της εγκατάστασης, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν για τη δυναμική επέκτασης της επιχείρησης.
  5. Η γραμμή παραγωγής είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με συστήματα αυτοματισμών της SIEMENS, απόλυτα ελεγχόμενη από υπολογιστές και από τον υπεύθυνο ασφαλείας.
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού